Du är här

2020-10-05 | Information

Fill the line”: A Modern Production Philosophy to Boost the Efficiency of Your Coating Line

Vad innebär effektiv lackering egentligen? Hur ökar Du lönsamheten i Din lackeringsanläggning?


Hängdensiteten är den mest avgörande faktorn för en lackeringanläggnings lönsamhet. Bara genom förbättrad hängteknik kan du maximera antalet lackerade produkter -  FYLL DIN LINE!

Vill du lära dig mer om effektiv & lönsam produktionsfilosofi, läs artikeln "Fill the line”: A Modern Production Philosophy to Boost the Efficiency of Your Coating Linei ipcm® International Paint&Coating Magazine No. 65 (September/Oktober 2020), sid 122-124.